Tjenester

TILPASSEDE TJENESTER

RTB-Administrasjon


Et godt arbeidsmiljø på byggeplassen gir et godt inneklima for de som arbeider og oppholder seg i det ferdige bygget.
En effektiv drift av bygg, inkl. energibruk

Rigg og drift tjenester


De typiske ytelsene som dekkes er brakkerigger, stillaser, administrasjon, mv.
Driftstjenester


Tjenester av høy kvalitet til forutsigbare og lave driftskostnader for borettslag og sameier.
Betongbehandling


Vi utfører betonghehandling og støvbinding av gulv 

Vedlikeholdsarbeid


Godt vedlikehold er en fornuftig og lønnsom investering. Det er med på å øke trivselen og tryggheten i din bedrift, sameiet/ borettslaget.Vaktmestertjenester


Våre dyktige medarbeidere hjelper bedrifter og næringsbygg samt sameier og borettslag med alt fra forefallende oppgaver til mer krevende oppgaver.


Feiing og spyling


Spyling
Feiing
Vedlikeholdsfeiing

 

Vintertjenester


Snømåking
Brøyting
Strøing